siil rada inhibiitorid

 
Siil rada omab olulist rolli rakkude kasvu ja diferentseerumist arenevas embrüos. See on tavaliselt vaikima kudedes. In postembryonic elu, rada võidakse aktiveerida stimuleerida koeparandus või proliferatsiooni. Ebanormaalne aktiveerimist võib põhjustada vähki, sealhulgas tüviraku kartsinoom. Hedgehog rada inhibiitorid suunata Hedgehog signaaliraja blokeerib tegevuse Hedgehog-ligand rakupinnaretseptorid. Hedgehog raja inhibiitoreid võib kasutada, et ravida tüviraku kartsinoom, mis on levinud mujal organismis.

Medical seotud seisundid Hedgehog raja inhibiitorite